Novinky

PLAVÁNÍ

Plavecký kurz: Sovičky, Žabičky, Včeličky, Světlušky
- 1900,-Kč/pololetí na účet školky (do poznámky PLAVECKÝ KURZ + jméno dítěte). Platbu učiňte do 31. 1. 2018. Pokud to bude nezbytné, platbu můžete učinit i hotově u své paní učitelky. V tomto případě Vás prosíme o předání přesné částky.
- Začínáme 9. 2., končíme 22. 6.

Režim:
1. skupina (Žabičky + Sovičky) – 11.00 – 11.45 (odjezd autobusu z MŠ cca 10.35, vyzvedávání dětí nejdříve ve 12.15 po obědě cca 12.50)
2. skupina (Včeličky + Světlušky) – 11.45 – 11.30 (odjezd autobusu z MŠ cca 11.20, vyzvedávání dětí po obědě cca 13.30)

Povinná výbava:
- Plavky – ne se sukénkou, ne s nohavičkami
- Koupací čepice viditelně podepsaná na čele dítěte (aby je plavčice mohly oslovovat)
- Ručník
- Příp. plavecké brýle (není nutné), obuv do bazénu
- Vše uložené v batůžku (nikoli v tašce – děti si batoh nosí, ruce potřebují volné)
- Prosím nedávejte dětem na plavání svačiny, pití, hračky atd.
- Mýdlo zajišťuje MŠ
Pokud bude Vaše dítě po nemoci atp. a plavání se nebude moci zúčastnit, sbalte mu batůžek s náhradním lehkým oblečením (šortky, tričko) – pojede s námi a bude výuku sledovat s paní učitelkami.

Brouzdaliště: Sovičky, Pavoučkové, Cvrčkové
Vzhledem k vysokému počtu přihlášených dětí, bude nutné rozdělit návštěvu brouzdaliště na dvě skupiny, a děti tedy budou chodit plavat jednou za 14 dnů – lichý a sudý týden.
- Platba 200 Kč/pololetí
- Sudý týden: Sovičky, Pavoučkové
- Lichý týden: Cvrčkové
(v případě absence není možný přesun do jiné skupiny)
- Začínáme 9. 2. (sudý týden), končíme 22. 6.
- (odjezd autobusu z MŠ cca 10.35, vyzvedávání dětí nejdříve ve 12.15 po obědě cca 12.50)
Platbu je potřeba uhradit nejpozději do 31. 1. 2018 na účet školky (do poznámek uveďte BROUZDALIŠTĚ + jméno dítěte). Pokud to bude nezbytné, platbu můžete učinit i hotově u své paní učitelky. V tomto případě Vás prosíme o předání přesné částky.

Povinná výbava:
- Plavky
- Ručník
- Příp. obuv do bazénu (není nutná, spíše je na obtíž)
- Holčičkám doporučujeme i koupací čepici, ale není nutností
- Vše uložené v batůžku (nikoli v tašce – děti si batoh nosí, ruce potřebují volné)
- Prosím nedávejte dětem na plavání svačiny, pití, hračky atd.
- Mýdlo a hračky zajišťuje MŠ.
Pokud bude Vaše dítě po nemoci a plavání se nebude moci zúčastnit, nahlaste to, prosím, nejpozději ve středu před plaváním paní učitelkám, aby případně při zvětšeném počtu mohly zajistit další personál.

Děkujeme za spolupráci.

DIVADÉLKO ONDŘEJ

Dne 31. 1. 2018 zavítá do školy a školky Divadélko Ondřej. Od 9.00 zahraje pro všechny třídy MŠ představení "Nebedružná hvězdoprava" - opravářský astrokabaret plný planet, fantazie a vesmírných nesmyslů. Akce proběhne ve školní družině.

POLOLETNÍ SLOVNÍ ZÁZNAM

V MŠ proběhne, jako již tradičně, dne 31. 1. k předávání slovního vyjádření o dítěti. Z tištěného záznamu se může rodič dozvědět, jak se daří jeho dítěti při pobytu v MŠ a ve skupině vrstevníků. Toto slovní vyjádření bude vyhotoveno na základě pozorování a vnímání dítěte paní učitelkou. Hodnocení nebude nikde zveřejňováno a je určeno pouze k rukám rodičů dítěte. Ve třídách dojde v tento den ke slavnostnímu předání tohoto hodnocení a k reflexi uplynulého času od zářijového nástupu do MŠ. Paní učitelky dále dětem připraví uskladněné obrázky, výrobky a pracovní listy, které si tento den odnesou domů.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Dne 6. 2. 2018 se pro předškolní třídy Včeliček a Světlušek odehraje divadelní představení v Polanově síni „Na červenou stát!“ Odjezd z MŠ je plánujeme po ranní svačince (9.00). Toto představení nahradí dopolední řízenou činnost.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Dne 14. 2. 2018 se pro třídy Včeliček, Světlušek, Žabiček a Soviček odehraje divadelní představení v Polanově síni „O třech prasátkách“ Odjezd z MŠ se plánuje po ranní svačince (9.00). Toto představení nahradí dopolední řízenou činnost.

OSLAVY MASOPUSTU

V týdnu od 12. do 16. února bude ve školce probíhat „Masopustní týden“. V tyto dny si budou děti zdobit třídu maskami, vyprávět si o masopustu, zpívat písně spojené s maškarním/masopustem. Hlavní masopustní den je naplánovaný na úterý 13. února. Dopoledne děti splní aktivity připravené paní učitelkami v jednotlivých třídách. Odpoledne po odpočinku dětem paní učitelky pomohou s oblečením do z domova nachystaných masek a společně si užijí masopustní minidiskotéku a masopustní rej. Prosíme tedy rodiče, aby děti do masek ráno neoblékali, ale masku uložili do tašky se jménem dítěte a zavěsili ji do šatny na věšák. Dopolední program není pro masky vhodný. Děkujeme za pochopení

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Dne 26. 2. 2018 se pro třídy Včeliček, Světlušek, Žabiček a Soviček odehraje divadelní představení v Polanově síni „Pohádky pana Pohádky“. Odjezd z MŠ se plánuje po ranní svačince (9.00). Toto představení nahradí dopolední řízenou činnost.