Novinky

POZOR, VE TŘÍDĚ VČELIČEK SE VYSKYTLY DVA PŘÍPADY STŘEVNÍCH POTÍŽÍ S DRAMATICKÝM PRŮBĚHEM. V PŘÍPADĚ PROJEVU NEMOCI IHNED INFORMUJTE TŘÍDNÍ UČITELKU! DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

BŘEZNOVÉ AKCE
4.3. – 8.3. – Masopustní týden
5.3. – Masopust – maškarní v MŠ – na tento den prosím připravte svým dětem masku
7.3. – Beseda v knihovně SLovany - předškoláci
12.3. – divadelní představení Čertovské pohádky v 10.00 v Polanově Síni – pouze pro předškoláky
19.3. v 10.00 - Činohra na Malé scéně: O pejskovi a kočičce – Žabičky a Sovičky
20.3. - Den otevřených dveří do Základní školy Easy Start Od 8:30 do 11:30 a od 14:00 do 17:00 hod.
27.3. – DEN KNIHY – na tento den prosím dejte dětem do školky jejich oblíbenou dětskou knihu.
28.3. – Beseda v knihovně Bory - Sovičky, Žabičky

DUBNOVÉ AKCE
1.4. - Divadlo Alfa - Kosprd a Telecí od 10.30 - Sovičky, Žabičky, Včeličky, Světlušky
3.4. - Velikonoční jarmark od 14.00
9.4. – Měření očiček Lví očko - nutno své děti přihlásit (v dubnu)
10.4. - Kurz dentální hygieny pro celou MŠ
13.4. – Velikonoční dílna
...

Zápis do 1. třídy naší základní školy se uskuteční ve čtvrtek 18.4.2019 v době od 8.00 - 18 hodin. K zápisu se rodiče musí přihlásit prostřednictvím mail. adresy reditelka@zseasystart.cz a je nutná buď návštěva školy na Dni otevřených dveří nebo je zapotřebí domluvit si schůzku s ředitelkou školy ke zjištění zájmu o školu a podání informací. K zápisu budou rodiče zváni přesně na domluvený čas.