MŠ DROBEČEK

 • Důvěra rodičů, že to co děláme, je ta správná cesta, jak pečovat o naše malé-velké kamarády.
 • Rozum a cit se snažíme do naší práce vnášet denně.
 • Osobnostní a sociální rozvoj je pro nás stejně důležitý, jako rozvoj morální.
 • Bezpečné a podnětné prostředí a třídy po 12 dětech, ve kterých se děti cítí dobře a rády se vrací.
 • Empatii a individuální přístup má od všech pedagogů každé dítě i jeho rodiče.
 • Český i anglický jazyk je u nás slyšet denně, v každé třídě, u většiny činností.
 • Energie vložená do naší práce se vrací s každým dětským úsměvem, objetím a spokojeností rodičů.
 • Kvalitní a kreativní zaměstnanci jsou pro školku velmi důležití, proto neustále pracujeme na jejich růstu.

Co nabízíme

 • pravidelnou docházku do školky pod vedením kvalifikovaných pedagogů
 • třídy přizpůsobené potřebám dítěte různého pohlaví a věku
 • respektující pístup
 • klidné, rodinné prostředí vhodné pro individuální přístup k dětem
 • rozvoj všech stránek dětské osobnosti, přihlížení k individuálním potřebám
 • možnost navštěvovat bazén, kroužky, veškeré akce pořádané školkou...
 • přátelskou atmosféru, kde si děti užijí spousty legrace, ale také se něco nového naučí
 • víkendové dílny pro rodiče a děti v ceně školného
 • prostředí splňující veškeré potřebné hygienické a požárně-bezpečnostní požadavky
 • dostatek aktivit a volných chvílí strávených v přírodě a na čerstvém vzduchu
 • odpolední kurzy Aj i pro děti z jiných MŠ
 • péče o nadané děti - viz Klub nadaných dětí
Jako každé předškolní zařízení se snažíme pro Vaše děti zajistit co nejlepší podmínky. Proto Vám nabízíme i několik nadstandartních služeb, jejichž cena je již zahrnuta ve školném.

Funny English [zábavná angličtina], přímá výuka, která se koná pravidelně dvakrát v týdnu. Děti, pod vedením zkušené lektorky nebo rodilé mluvčí, budou celé tyto činnosti pracovat v anglickém jazyce, seznamovat se s anglickými písněmi, pohádkami, hrami. Dáme jim tak příležitost nenucenou formou získávat základy v anglickém jazyce a tak plně využít jejich schopnosti učit se rychleji a lépe. Procvičování angličtiny je součástí i jiných dnů, jako zpestření - anglický oběd, vycházka, oblékání, ukládání do postýlek, ale také zařazení anglického jazyka do běžných činností - např. povídání v kruhu, čtení anglických knih, práce u stolečků se zařazením ang. slovní zásoby atd. Více informací naleznete zde.

Informatické myšlení - pod vedením zkušené paní lektorky Mgr., Bc. Kateřiny Paušové, která se specializuje na výuku Informatiky a matematiky v ZŠ, bude letos nově zařazena pro předškolní děti i odpolední činnost zaměřená na rozvoj informativního myšlení.

Dětská Mensa - Mateřská škola využila spolupráce s Mensou Česka, Dětskou Mensou Česka a Centrem Nadání a podpoří tak projekt na podporu rozumových schopností dětí ve věku od 2 do 7 let. Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50% vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25% možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.(celý text na www.mensantc.eu). Cílem projektu je prostřednictvím vyškolených pracovníků školky zařazovat do běžných činností během dne konkrétní aktivity, které napomáhají rozvoji rozumových schopností dětí, pomáhají v prevenci dyslexie, poruch učení a napomáhají k odhalování nadaných dětí. Více naleznete zde: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=49

Plavání - pro velký zájem opakovaně organizujeme předplavecký kurz pro děti od 4,5 let a to po dobu jednoho pololetí (kurz zahajujeme v únoru 2024). Na cestu do bazénu využíváme vlastní autobus s šikovným řidičem. Na bezpečnost při vodních hrátkách nám dohlíží zkušený plavčík a paní učitelky. V případě, že děti nemohou navštěvovat bazén (z jakéhokoli důvodu-alergie, věk, přání rodičů atd.) zůstává dítě ve školce s další paní učitelkou a jeho program pokračuje podle obvyklého denního režimu.

Vědecké pokusy - je vhodný pro všechny děti, které baví objevovat nové věci pomocí pokusů, experimentů.

Canisterapie - Během interakce se psem bude kladen důraz na rozvoj jemné i hrubé motoriky dětí, kognitivních funkcí jako například verbalizace a paměti. Děti si budou smět psy hladit a karzavovat srst, učit je povely, hrát si s nimi a budou se tedy pomoci pozitivní motivace učit, jakou roli mohou psi v našich životech mít.