Denní program

7.00 - 8.30 otevírací doba školky, hrajeme si, povídáme si - přizpůsoujeme práci konkrétním přáním a potřebám dítěte, pouze nabízíme možnosti
8.30 - 8.45 cvičíme - začleňujeme prvky zdravé tělesné výchovy, jógy a dětského aerobiku, vedeme děti ke správnému vývoji po tělesné stránce, procvičujeme jednoduché tělovýchovné prvky, seznamujeme děti s pohybovými hrami, používáme tradiční i netradiční pomůcky - švihadla, provazy, tyče, míče, šátky, stuhy, gumy, obruče, plastové kužely, válečky, plyšáky, molitany.
8.45 - 9.15 svačinka - nabízíme dětem svačinku, ktrerá se skládá nejčastěji z pečiva s pomazákou, zeleninového talíře - 3 druhy zeleniny, a ovocného čaje. Děti mají možnost svačinku odmítnou či si naopak přidat.
9.15 - 10.00 dopolední činnosti - organizovaná skupinová práce zaměřená na rozvoj určité oblasti - střídáme činnosti výtvarné, tělesné, dramatické, pracovní , učíme se písničky, básničky, procvičujeme řeč, čteme si pohádky, rozvíjíme fantazii...
10.00 - 11.45 pobyt venku - učíme se, jak se chovat k přírodě kolem nás, hrajeme si na našem hřišti
11.45 - 12.30 obědváme - snažíme se děti vést k osvojování základních pravidel stolování,samostatnosti a hygienických návyků
12.30 - 14.15 odpočíváme - čtení pohádek, poslouchání nahrávek, zpívání ukolébavek, respektujeme individuální potřebu spánku, předškolní děti mají zajištěný odpolední kroužek dle denní nabídky - odpočinek trvá cca 30 minut
14.15 - 15.00 vstáváme a svačíme - odpolední svačina se skládá nejčastěji z mléčného výrobku a ovoce, po svačině mají děti možnost volné hry
15.00 - 15.30 zájmový kroužek dle denní nabídky
15.30 - 17.00 volná hra dětí, povídací kroužek - hodně si povídáme a snažíme se poslouchat druhé, čekání na rodiče, popř. dodělávání práce z odpoledne

Zaměření dnů pro jednotlivá oddělení platné od 1.9.2023

Cvrčci

Pondělí: Zpívánky, odpoledne Dětská mensa
Úterý: Dramatika/Canisterapie, odpoledne Montessori dílna
Středa: Výtvarné tvoření, odpoledne Angličtina s Jackem
Čtvrtek: Angličtina s Pavlou, odpoledne Pohybová chvilka
Pátek: Pohybová chvilka, odpoledne Rytmocvička v Angličtině

Třídní plány Cvrčků
Plány Dětská mensa
Třídní plány Angličtina

Pavoučci

Pondělí: Angličtina s Pavlou, odpoledne Dětská mensa
Úterý: Pohybová chvilka/Canisterapie, odpoledne Montessori dílna
Středa: Zpívánky, odpoledne Angličtina s Jackem
Čtvrtek: Dramatika, odpoledne Pohybová chvilka
Pátek: Výtvarné tvoření, odpoledne Rytmocvička v Angličtině

Třídní plány Pavoučků
Plány Dětská mensa
Třídní plány Angličtina

Žabičky

Pondělí: Zpívánky, odpoledne Angličtina s Jackem
Úterý: Angličtina s Pavlou, odpoledne Jazykové činnosti
Středa: Dětská mensa, odpoledne Montessori aktivity
Čtvrtek: Výtvarné a pracovní činnosti, odpoledne Výtvarné a pracovní činnosti
Pátek: Dramatika, odpoledne Pohybová chvilka

Třídní plány Žabiček
Plány Dětská mensa
Třídní plány Angličtina

Sovičky

Pondělí: Dramatika, odpoledne Jazykové hrátky
Úterý: Zpívánky, odpoledne Angličtina s Jackem
Středa: Angličtina s Pavlou, odpoledne Grafomotorické cvičení
Čtvrtek: Výtavrné a pracovní činnosti, odpoledne Montessori dílnička
Pátek: Pohybová chvilka, odpoledne Dětská mensa

Třídní plány Soviček
Plány Dětská mensa
Třídní plány Angličtina

Světlušky

Pondělí: Dramatika, odpoledne Grafomotorické cvičení
Úterý: Hudební chvilka, odpoledne Pohybová chvilka
Středa: Výtvarné a pracovní činnosti, odpoledne Logohrátky
Čtvrtek: Dětská mensa, odpoledne Angličtina s Jackem
Pátek: Angličtina s Irčou, odpoledne Montessori dílna

Třídní plány Světlušek
Plány Dětská mensa
Třídní plány Angličtina

Včeličky

Pondělí: Dramatika, odpoledne Předškoláček
Úterý: Zpívánky, odpoledne Anglčtina s Jackem
Středa: Výtvarné a pracovní činnosti, odpoledne Informatické myšlení
Čtvrtek: Hravá abeceda, odpoledne Pohybová chvilka
Pátek: Angličtina s Pavlou, odpoledne Dětská mensa


Třídní plány Včeliček
Plány Dětská mensa
Třídní plány Angličtina