Denní program

7.00 - 8.30 otevírací doba školky, hrajeme si, povídáme si - přizpůsoujeme práci konkrétním přáním a potřebám dítěte, pouze nabízíme možnosti
8.30 - 8.45 cvičíme - začleňujeme prvky zdravé tělesné výchovy, jógy a dětského aerobiku, vedeme děti ke správnému vývoji po tělesné stránce, procvičujeme jednoduché tělovýchovné prvky, seznamujeme děti s pohybovými hrami, používáme tradiční i netradiční pomůcky - švihadla, provazy, tyče, míče, šátky, stuhy, gumy, obruče, plastové kužely, válečky, plyšáky, molitany.
8.45 - 9.15 svačinka - nabízíme dětem svačinku, ktrerá se skládá nejčastěji z pečiva s pomazákou, zeleninového talíře - 3 druhy zeleniny, a ovocného čaje. Děti mají možnost svačinku odmítnou či si naopak přidat.
9.15 - 10.00 dopolední činnosti - organizovaná skupinová práce zaměřená na rozvoj určité oblasti - střídáme činnosti výtvarné, tělesné, dramatické, pracovní , učíme se písničky, básničky, procvičujeme řeč, čteme si pohádky, rozvíjíme fantazii...
10.00 - 11.45 pobyt venku - učíme se, jak se chovat k přírodě kolem nás, hrajeme si na našem hřišti
11.45 - 12.30 obědváme - snažíme se děti vést k osvojování základních pravidel stolování,samostatnosti a hygienických návyků
12.30 - 14.15 odpočíváme - čtení pohádek, poslouchání nahrávek, zpívání ukolébavek, respektujeme individuální potřebu spánku, předškolní děti mají zajištěný odpolední kroužek dle denní nabídky - odpočinek trvá cca 20 minut
14.15 - 15.00 vstáváme a svačíme - odpolední svačina se skládá nejčastěji z mléčného výrobku a ovoce, po svačině mají děti možnost volné hry
15.00 - 15.30 zájmový kroužek dle denní nabídky
15.30 - 17.00 volná hra dětí, povídací kroužek - hodně si povídáme a snažíme se poslouchat druhé, čekání na rodiče, popř. dodělávání práce z odpoledne

Zaměření dnů pro jednotlivá oddělení platné od 1.9.2018

Cvrčci

Pondělí: Angličtina pro nejmenší, odpoledne Montessori dílna
Úterý: Dramatika
Středa: Zpívánky a tanečky, odpoledne Zpívání a tancování v AJ
Čtvrtek: Pohybová chvilka, odpoledne Angličtina s rodilou mluvčí
Pátek: Pracovní činnosti, odpoledne Dětská Mensa

Dopolední angličtina bude probíhat pod vedením paní učitelky Pavly Polívkové – viz životopis na internetových stránkách. Společně s ní bude vždy ve třídě i Vaše paní učitelka. Vaše děti nemohou být v lepších rukách, zkušeností má paní učitelka opravdu hodně.

Třídní plány Cvrčků
Třídní plány Angličtina

Pavoučci

Pondělí: Dramatika, odpoledne Montessori dílna
Úterý: Zpívánky
Středa: Pracovní činnosti, odpoledne Zpívání a tancování v AJ
Čtvrtek: Angličtina pro nejmenší, odpoledne Angličtina s rodilou mluvčí
Pátek: Pohybová chvilka, odpoledne Dětská Mensa

Dopolední angličtina bude probíhat pod vedením paní učitelky Pavly Polívkové – viz životopis na internetových stránkách. Společně s ní bude vždy ve třídě i Vaše paní učitelka. Vaše děti nemohou být v lepších rukách, zkušeností má paní učitelka opravdu hodně.

Třídní plány Pavoučků
Třídní plány Angličtina

Sovičky

Pondělí: dopoledne Dramatika, odpoledne Angličtina s rodilou mluvčí
Úterý: dopoledne Pohybová chvilka, odpoledne Dětská mensa
Středa: dopoledne Pracovní činnosti, odpoledne Montessori dílna
Čtvrtek: dopoledne Zpívánky a tanečky, odpoledne Pohybová chvilka v AJ
Pátek: dopoledne Angličtina s Irčou, odpoledne Angličtina s Irčou

Třídní plány Soviček
Třídní plány Angličtina

Žabičky

Pondělí: dopoledne Dramatika, odpoledne Anglická pohybová chvilka
Úterý: dopoledne Zpívánky a tanečky, odpoledne Dětská mensa
Středa:dopoledne Angličtina hrou, odpoledne Montessori dílna
Čtvrtek: dopoledne Pracovní činnosti, odpoledne Pohybová chvilka
Pátek: dopoledne Angličtina s rodilou mluvčí, odpoledne Zpívánky a tanečky

Třídní plány Žabiček
Třídní plány Angličtina

Světlušky

Pondělí: Dramatika, odpoledne Angličtina hrou s Pavlou
Úterý: Angličtina hrou s Pavlou, odpoledne Dětská mensa
Středa: Hudební chvilka, odpoledne Angličtina s rodilou mluvčí Katie
Čtvrtek: Pracovní činnosti, odpoledne Předškoláček v ZŠ
Pátek: Pohybová chvilka, odpoledne Montessori dílna

Třídní plány Světlušek
Třídní plány Angličtina

Včeličky

Pondělí: Dramatika, odpoledne Předškoláček v ZŠ
Úterý: Hudební chvilka, odpoledne Angličtina hrou s Pavlou
Středa: Angličtina hrou s Pavlou, odpoledne Dětská mensa
Čtvrtek: Pohybová chvilka, odpoledne Výuka s rodilou mluvčí
Pátek: Pracovní činnosti, odpoledne Montessori dílna


Třídní plány Včeliček
Třídní plány Angličtina