Ceník docházky včetně stravného:

Pravidelná docházka

Půldenní docházka
7.00 - 12.30 nebo
11.45 - 17.00
6500 Kč
Celodenní docházka
7.00 - 17.00
9500 Kč
Docházka pouze na 3 dny v týdnu
po domluvě s ředitelkou na konkrétních dnech
6300 Kč


Další služby

Den navíc-kterýkoli všední(platí pro děti s třídenní docházkou)
7.00 - 17.00
600 Kč včetně jídla


Prázdninová nabídka pro děti z jiných MŠ

Celodenní docházka celý měsíc
7.00 - 17.00
10000 Kč
Celodenní docházka týdenní - minimálně však 2 týdny v měsíci
7.00 - 17.00
2500 Kč


Školné obsahujeŠkolné platí na jeden kalendářní měsíc a obsahuje stravné, veškeré dopolední aktivity jako například - konverzaci v anglickém jazyce, dramatickou výchovu, pohybový den, rukodělky, divadla, vystoupení, mimoškolní akce a mnoho dalšího.

Školné neobsahujeŠkolné neobsahuje kroužky Canisterapii, Vědecké pokusy a Plavání.
Doba nepřítomnosti dítěte ve školce se neodpočítává. Pouze při dlouhodobé nepřítomnosti (více než 15 pracovních dní) dítěte lze sjednat individuálně udržovací poplatek.

SlevyPlatba celého roku předem: 5%
2 a více dětí:5% (sleva platí v případě, že je uzavřena dlouhodobá smlouva). Slevy nelze sčítat.

Daňová sleva za pobyt v mateřské školeRodiče si budou moci snížit daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřské škole. Za rok 2023 si tak může jeden z rodičů snížit daňovou povinnost až o částku 16200Kč za každé dítě právě z důvodu uplatnění výdajů za školku.
Sleva za umístění dítěte umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v příslušném kalendářním roce prokazatelně vynaložil za umístění v mateřské škole. Výši těchto výdajů potvrdí provozovatel školky.


Plný text zákona 247/2014 Sb. najdete na stránkách poslanecké sněmovny, nebo například na http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-247. Zde si můžete stáhnout plné znění zákona 247/2014 Sb. ve formátu Adobe PDF. O slevě i účinnosti hovoří paragraf § 35bb.
Školka vystaví potvrzení rodičům o vynaložených nákladech, které se podle zákona prokazují: potvrzením mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních; potvrzení musí obsahovat 1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka a 2. celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.“.
Zákonnou slevu bude možné uplatnit v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance za rok 2023.